Impressum

Stichting Citizens’ Climate Europe is registered in the Netherlands. Below you find information about the foundation.

De stichting heeft ten doel burgers in staat te stellen hun eigen persoonlijke en politieke macht te begrijpen en uit te oefenen, zodat ze effectief kunnen communiceren over en bouwen aan brede politieke steun voor efficiënte, effectieve en rechtvaardige maatregelen om klimaatverandering terug te dringen en bij te dragen aan het bereiken van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het ondersteunen van vrijwilligers uit diverse Europese landen die lobbyen voor de invoering van een koolstofheffing met dividend in Europa. De fondsen worden gebruikt voor opleiding en begeleiding van deze vrijwilligers en de onkosten die bij de lobbyactiviteiten gemaakt worden. Citizen’s Climate Europe werkt samen met zusterorganisaties op andere continenten om tot wereldwijde invoering van een koolstofheffing te komen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  •  James R. Collis
  •  Joe E. Robertson
  •  Christiaan F. Alofs

Het bestuur is onbezoldigd.

De stichting is ingeschreven onder nummer 75935732 bij de Kamer van Koophandel.

RSIN 8604.47.832

De stichting heeft een aanvraag voor een ANBI-status lopen. Hierdoor worden uw bijdragen aan onze activiteiten aftrekbaar. Zodra deze is toegekend zullen wij dit hier bekend maken.

U kunt de stichting bereiken via ccleulobby@gmail.com.