Colofon

Stichting Citizens’ Climate Europe is registered in the Netherlands. Below you find information about the foundation.

De stichting heeft ten doel burgers in staat te stellen hun eigen persoonlijke en politieke macht te begrijpen en uit te oefenen, zodat ze effectief kunnen communiceren over en bouwen aan brede politieke steun voor efficiënte, effectieve en rechtvaardige maatregelen om klimaatverandering terug te dringen en bij te dragen aan het bereiken van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  •  James R. Collis
  •  Joe E. Robertson
  •  Christiaan F. Alofs

De stichting is ingeschreven onder nummer 75935732 bij de Kamer van Koophandel.